Zaistenie bezpečnosti

Zabezpečenie kmeňa proti rozlomeniu

V prípade, že strom vykazuje známky nestability, zlomu či vyvrátenia, vykonávame odborné posúdenie a náhle bezpečnostné zaistenie.

Zapínanie koruny dynamickou väzbou

Používame systém Cobra +, ktorý umožňuje ponechať korune stromu voľnosť pohybu a zároveň slúži ako zabezpečenie proti rozlomeniu.

Zapínanie koruny statickou väzbou

Tento spôsob používame pri zabezpečení výrazne staticky oslabených jedincov, najmä u vysokého percentuálneho rozšírenia poškodenia. Jedná sa o použitie oceľových lán, obručí atď.