Videá

Likvidácia náletov, čistenie pozemkov

Čistenie pozemkov

Odstránenie pňov

Rizikové pílenie stromov

Výrub stromov, ťažba dreva

Rizikový výrub stromov

Výrub stromov, ťažba lesným traktorom

Kosenie trávy a pozemkov

Frézovanie pňov, odstránenie pňov, likvidácia pňov

Frézovanie pňov, odstránenie pňov


Kosenie trávy, kosenie pozemkov

Kosenie trávy vo fotovoltaickej elektrárni

Kosenie vo svahu

Lesná fréza,  likvidácia dreva lesnou frézou, plošné drvenie porastu, výrub, kosenie trávy

Kosenie trávy, kosenie prerastenej trávy

Štiepkovanie konárov a stromov