počítadlo.abz.cz
   Naše stromy
    čo, kedy, ako, prečo rezať a rúbať
   Rizikové pílenie    Orezy a ošetrenie    Plošný výrub,
   preprava dreva
   Upratovanie pozemku New!    Zaistenie bezpečnosti    Odborné posúdenie    Povolenie na pílenie    Likvidácia odpadu    Odstránenie
   frézovanie pňov
   Výsadba    Poradenstvo    Havarijná služba    Kosenie trávy, mulčovanie    Ostatné práce
Rychlý kontakt:
Josef Máčala
info@vyrub-stromov.sk
+421 944 155 185

VideáVýrub topoľov, ťažba, približovanie:
Lesná fréza, likvidácia klestu lesné frézou:
Kosenia svahov:
Kosenie prerastené trávy:
Výrub stromov, ťažba lesným traktorom:
Výrub stromov, približovanie, čistenie koryta rieky:
Kosenie trávy:
Upratovanie pozemku
Rizikový výrub:
Štiepkovanie konárov a stromov:
Frézovanie pňov / odstránenie pňa:
Frézovanie pňov - likvidácia pňov:
Trhanie pňov - odstránenie pňov: