počítadlo.abz.cz
   Naše stromy
    čo, kedy, ako, prečo rezať a rúbať
   Rizikové pílenie    Orezy a ošetrenie    Plošný výrub,
   preprava dreva
   Upratovanie pozemku New!    Zaistenie bezpečnosti    Odborné posúdenie    Povolenie na pílenie    Likvidácia odpadu    Odstránenie
   frézovanie pňov
   Výsadba    Poradenstvo    Havarijná služba    Kosenie trávy, mulčovanie    Ostatné práce
Rychlý kontakt:
Josef Máčala
info@vyrub-stromov.sk
+421 944 155 185

Služby

RIZIKOVÉ PÍLENIE STROMOV


Vykonávame postupným odrezávaním častí stromu od koruny a následným spúšťaním tak, aby nedošlo k poškodeniu okolitého majetku.

OREZ, ÚDRŽBA A OŠETROVANIE STROMOV


Práca v korunách stromov.

ODBORNÉ POSÚDENIE STROMOV


Dendrologický prieskum drevín.

ZABEZPEČENIE PREVÁDZKOVÉ BEZPEČNOSTI STROMOV


Zabezpečenie stromov proti rozlomeniu, vyvrátenie atď.

ŽIADOSTI O POVOLENIE NA PÍLENIE STROMOV


Žiadať o povolenie na spílený stromu vydáva miestny obecný úrad alebo príslušné mestské časti a je potrebné žiadať v prípade, že obvod kmeňa vo výške 1,5 m nad zemou je väčšia ako 80 cm.

LIKVIDÁCIA ODPADU


Vykonávame štiepkovanie konárov a odvoz drevnej hmoty.

FRÉZOVANIE A ODSTRAŇOVANIE PŇOV


Odfrézovanie pňov frézou vykonávame zhruba 20 cm pod terén.

VÝSADBA


Výsadba stromov, kríkov a zelene.

HAVARIJNÁ SLUŽBA


V prípade havarijného stavu stromu zasahujeme 24 hodín denne, 7 dní v týždni, po celý rok.

KOSENIE TRÁVY


Vykonávame sekanie malých i veľkých trávnatých plôch a máme na to príslušné stroje.

UPRATOVANIE POZEMKU


Postaráme sa o vašu záhradu a každú zanedbanú plochu zbavíme nežiaducej zelene.