Platan východný (platanus orientalis)

Vzrastné stromy s guľovitou korunou, tenkými a pevnými konármi. Platany nevyžadujú pravidelný rez, iba u stromov v uliciach je vhodné dbať na výchovný rez s úpravou podchodnej a podcestnej výšky. U dospelých stromov odstraňujeme zvyčajne iba vetvy prevádzkovo nebezpečné. Rez možno vykonávať po celý rok. Jediným problematickým obdobím rezu je jar (V. - VI.), kedy sa rozpadajú zrelé ochlpené nažky v guľovitých hlávkach. Tieto nažky sa ľahko dostávajú do dýchacích ciest rez vykonávajúcich pracovníkov a vyvolávajú intenzívne kýchanie a kašľanie. V tomto období je lepšie rez v strome nevykonávať. Sú stromami vhodnými pre rez na hlavu a na čapík, dajú sa tiež dobre tvarovať.

 

Zaujímavosť

Platany znášajú dobre silný a častý rez, a preto sa jedinci vo stromoradiach alebo na uliciach upravujú. Iba v južných mestách sú k videniu staré statné stromy s mohutnými korunami.