Orech kráľovský (juglans regia)
Orech čierny (juglans nigra)

Orech

Tento strom sa vyznačuje silným jarným mizotokom. Preto ak je potrebné tieto dreviny ošetriť rezom, je nutné tak urobiť až v čase vegetácie, najlepšie v období od druhej polovice mája do konca júna ( teda spravidla v čase, keď dĺžka letorastov dosahuje 100 - 150 mm ) Orech aj jeho príbuzní znášajú rez len veľmi zle. Možno ich bezpochyby považovať za dreviny s veľmi slabou schopnosťou čeliť rezom. Preto rezom odstraňujeme konáre suché, choré, či napadnuté a zlomené alebo vetvy brániace prevádzke, a to len v najnutnejších prípadoch. Ak odstaňujeme vetvy živé, nemali by sme prekročiť pri reze priemer vetvy 50 mm. Aj tak sa rana veľmi zle zaceľuje, hoci je pomerne rýchlo premožená ranovým drevom a vznik otvorenej dutiny nie je žiadnou výnimkou. Terminálny výhon ovocného druhu orecha kráľovského v našich podmienkach veľmi často namŕza a je teda potrebné zapestovať výhon nový z niektorých výhonov postranných. Ak je nutné staré stromy obvodovo zakrátiť, možno pri rekonštrukcii koruny počítať so silnou kmeňovou a korunovou výmládnosťou.

 

Zaujímavosť:

Čerstvá šťava z orechových listov alebo zelených obalov zafarbuje pokožku silno a trvalo do žltohneda. Preto sa do niektorých opaľovacích prípravkov primiešava olej alebo výťažok z orecha.