Agát biely (Robinia pseudoacacia)

 

U tohto stromu je nutné pri zakladaní a výchove koruny dbať na vytvorenie priebežného kmeňa a eliminovať rezom tlakové vetvenia, aby časom nedošlo k rozlomeniu. Stromy tvoriace koreňové výmladky, ktoré sťažujú ich úplnú likvidáciu na stanovisku. Drevo agát je pevné, ale v surovom stave sa ľahko láme. Vetvy staršie či napadnuté patogénom, prípadne pod vplyvom zvýšenej záťaže, sa veľmi často odlamujú. Rez je možné vykonávať prakticky celoročne, u niektorých druhov však vzniká nebezpečenstvo toku miazgy v predjarných mesiacoch (Agát lepkavý).

 

Zaujímavosť:

V parkoch a záhradách sa pestuje tiež agát lepkavý s ružovými kvetmi a lepkavými výhonkami. Pochádza tiež zo Severnej Ameriky.