počítadlo.abz.cz
   Naše stromy
    čo, kedy, ako, prečo rezať a rúbať
   Rizikové pílenie    Orezy a ošetrenie    Plošný výrub,
   preprava dreva
   Upratovanie pozemku New!    Zaistenie bezpečnosti    Odborné posúdenie    Povolenie na pílenie    Likvidácia odpadu    Odstránenie
   frézovanie pňov
   Výsadba    Poradenstvo    Havarijná služba    Kosenie trávy, mulčovanie    Ostatné práce
Rychlý kontakt:
Josef Máčala
info@vyrub-stromov.sk
+421 944 155 185

Žiadosti o povolenie na pílenie drevín


Ponúkame Vám kompletné vybavenie žiadosti o povolenie na výrub drevín. Zaistíme terénne šetrenie, konzultácie, merania a zamerania stromov, odborný posudok, vrátane zakreslenia a fotodokumentácie. Postaráme sa, aby žiadosť bola na úrade podaná so všetkými náležitosťami a bez zbytočných odkladov.