počítadlo.abz.cz
   Naše stromy
    čo, kedy, ako, prečo rezať a rúbať
   Rizikové pílenie    Orezy a ošetrenie    Plošný výrub,
   preprava dreva
   Upratovanie pozemku New!    Zaistenie bezpečnosti    Odborné posúdenie    Povolenie na pílenie    Likvidácia odpadu    Odstránenie
   frézovanie pňov
   Výsadba    Poradenstvo    Havarijná služba    Kosenie trávy, mulčovanie    Ostatné práce
Rychlý kontakt:
Josef Máčala
info@vyrub-stromov.sk
+421 944 155 185

Zaistenie bezpečnosti

Zabezpečenie kmeňa proti rozlomeniu
V prípade, že strom vykazuje známky nestability, zlomu či vyvrátenia, vykonávame odborné posúdenie a následné bezpečnostné zaistenie.

Zapínanie koruny dynamickou väzbou
Používame systém Cobra+, ktorý umožňuje ponechať korune stromu voľnosť pohybu a zároveň slúži na zabezpečenie proti rozlomeniu.

Zapínanie koruny statickú väzbou
Používame pri zabezpečení výrazne staticky oslabených jedincov, najmä u vysokého percentuálneho rozšírenia poškodenia. Jedná sa o použitie oceľových lán, obručí atď.