počítadlo.abz.cz
   Naše stromy
    čo, kedy, ako, prečo rezať a rúbať
   Rizikové pílenie    Orezy a ošetrenie    Plošný výrub,
   preprava dreva
   Upratovanie pozemku New!    Zaistenie bezpečnosti    Odborné posúdenie    Povolenie na pílenie    Likvidácia odpadu    Odstránenie
   frézovanie pňov
   Výsadba    Poradenstvo    Havarijná služba    Kosenie trávy, mulčovanie    Ostatné práce
Rychlý kontakt:
Josef Máčala
info@vyrub-stromov.sk
+421 944 155 185

Odborné posúdenie drevín       Ponúkame odborné a znalecké posúdenie stavu a prevádzkovej bezpečnosti stromov s návrhom starostlivosti na 10 rokov vrátane technologicky a ekonomicky najvýhodnejšieho riešenia nápravy zistených defektov. Bezpečnosť v okolí stromov považujeme za prioritu a nadraďujeme ju všetkým ich ostatným funciám, obzvlášť v okolí exponovaných komunikáciách či stavebných objektov.

V rámci znaleckých odborov ochrany prírody, lesného hospodárstva a živnostenských oprávnení vykonávame:

 • inventarizáciu drevín, zelených plôch, technických prvkov, hodnotenie ich stavu a stanovenie ich ceny
 • znalecké posúdenie stavu a prevádzkovej bezpečnosti stromov a návrhy opatrení na jeho zlepšenie
 • znalecké posudky vplyvu drevín na stavby a naopak, zistenie poškodenia stromov a jeho ocenenie vrátane ekologických škôd
 • projekty zakladania zelene, zalesňovanie a starostlivosť o ostatné lesné pôdy
 • revitalizácie parkov, stromoradí, záhradnoarchitektonické projekty
 • projekty rekultivácie dobývacích priestorov, tzv. divokých skládok a odstránenie škôd na pozemkoch
 • plány a biologické hodnotenie pre všetky územia vrátane VKP a ÚSES
 • vypracovanie položkového rozpočtu prác a kalkuláciu požadovanej sumy z dotačného titulu
 • ďalej oceňujeme pozemky, porasty a škody na nich, vykonávame komplexnú znaleckú a projekčnú činnosť v odboroch ochrany prírody, lesného hospodárstva a poľovníctva, kde disponujeme oprávneniami vo všetkých odvetviach a špecializáciách
Problematika starostlivosti o dreviny zaznamenala taký rozvoj, že pokiaľ nie je znalecký posudok vypracovaný na úrovni súčasného poznania s nevyhnutnými náležitosťami podľa § 13 ods 2) vyhlášky č 37/1967 Zb., je v podstate bezcenný aj ako príloha žiadosti o dotáciu. Práve preto venujeme značné úsilie celoživotému vzdelávaniu a posudky vytvárame modernou metódou vizuálneho hodnotenia, doplnené o špeciálne vyšetrenie s minimalizáciou deštruktívnych metód.V prípade hraničných defektov prevádzkovej bezpečnosti solitérne rastúcich stromov sa opierame o matematický model metódy WLA, ktorý je možné pomocou počítačového spracovania zistených parametrov vypočítať najlacnejším a najdostupnejším spôsobom. Snažíme sa vyhovieť požiadavkam zákazníka, preto posudok uvádzame v čo najzrozumiteľnejšej forme z hľadiska orientácie v odborných termínoch a právnych predpisoch, ktoré s problematikou súvisia. Na prianie klienta vytvoríme inventarizáciu a hodnotenie stromov v jednoduchej digitálnej podobe pre možnosť ľahkej editácie budúcich zmien.

Naša metóda je podstatne lacnejšia ako pri použití metód exaktných tzv. ťahových skúšok s nevyhnutným prístrojových vybavením, kde posúdenie jedného stromu stojí takmer 800 eur. Vzhľadom k našim dlhoročným skúsenostiam a znalostiam sme schopní dosiahnuť porovnateľné výsledky s dostatočnou presnosťou. V porovnaní s najvýznamnejšou konkurenciou sme taktiež lacnejší, čo vyplýva z rady vyhratých výberových riadení a pritom poskytujeme komplexné služby bez toho, aby si potrebné údaje musel klient zisťovať sám.

Kontakt na nášho súdneho znalca: :
 • Ing. Hynek Šmerda
 • mobil: +421 944 155 185